อำเภอบรบือ

  อำเภอบรบือ

 
         อำเภอบรบือ ตั้งขึ้นเมือปี พ.ศ. 2443 เดิมคือ อำเภอประจิมสารคาม เมื่อปี พ.ศ. 2454 ย้ายที่ว่าการจากตัวเมืองมหาสารคาม ไปตั้งอยู่บ้านค้อ ห่างจากอำเภออุทัยสารคาม ประมาณ 600 เส้น เรียกว่าอำเภอท่าขอนยาง ปี พ.ศ. 2457  หม่อมเจ้านพมาศ มลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประทานนามใหม่ว่า บ่อระบือ ภายหลังอักษรเพี้ยนเป็น "บรบือ"
                     
         สถานที่สำคัญของอำเภอบรบือ คือ สวนหนองบ่อ หลวงปู่จูมคำ ลำน้ำเสียว
                     
     คำขวัญอำเภอบรบือ คือ มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อ ศักดิ์สิทธิ์พ่อจูมคำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com