แนะนำเว็บไซต์

 องค์กร สภา สมาคม และหน่วยงานของรัฐ  จังหวัดมหาสารคาม
+วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  +สกรณ์จังหวัด
+สำนักงานพาณิชย์ +สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด +วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
+การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด  +สำนักงานประมงจังหวัด +สพท.มค. เขต 1
+สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด +จังหวัดมหาสารคาม +สพท.มค. เขต 2
+กรมอุตุนิยม +สำนักงานเกษตรจังหวัด +สำนักงานแรงานจังหวัด
+สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
+กรมสรรพากร +สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด +สำนักงานสถิติจังหวัด
+โรงพยาบาลมหาสารคาม +สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด +สำนักงานพุทธศาสนา
+วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม  +โรงเรียนสารคามพิทยาคม +ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
+วิทยาลัยสารพัดช่างสารคาม +มหาวิทยาลัยมหาสารคาม +โรงเรียนผดุงนารี
+มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม +วิทยาลัยการพละศึกษา +ศาลจังหวัดมหาสารคาม
+โรงเรียนมหาชัยพิทยาคม +ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม +สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
+อัยการจังหวัดมหาสารคาม +สำนักงานการค้าภายใน +สถานีพัฒนาอาหารสัตว์
+โรงพยาบาลมหาสารคาม +ศูนย์สร้างทาง มหาสารคาม +สถานีวิทยุกระจายเสียง มค.
+ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน +แขวงการทางมหาสารคาม +เรือนจำมหาสารคาม
+สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง +สถานีพัฒนาที่ดิน มค. +ศาลจังหวัดมหาสารคาม
+ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน +สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง +อบต.ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
+วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารฯ +ตรวจสอบอากาศมหาสารคาม +โครงการชลประทานจังหวัด
+โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย +สำนักงานการค้าภายในจังหวัด +วิทยาลัยเกษตรและเทคโน
+สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต3. +ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรจังหวัด +ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
 
 
  ท้องถิ่น บุคคล สังคม บันเทิง
+องค์การบริหารส่วนจังหวัด +สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 +สารคามไกด์.com
+โรงเรียนหลักเมือง +โรงเรียนพระกุมาร +สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช
+การกีฬา จ.มหาสารคาม +ศิษย์เก่า มมส. +วารสารออนไลน์ มมส.
+โรงเรียนอนุบาล มค. +สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน +โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
+โรงเรียนสาธิต มมส. +ห้องสมุดประชาชน อ.บรบือ
+สถาบันธัญญารักษ์ มค. +MSU.Radio 102.25 MHz +อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
+ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มมส. +ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ +เทศบาลตำบลแกดำ
+โรงเรียนบ้านสนาม +สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มหาสารคาม +พิพิธภัณฑ์ มมส.
+ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ +โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม +ชมรมอาสา มมส.
 
 
 ธุรกิจ ท่องเที่ยว อื่นๆ
+ธำรงไทย 2003 +SMP 2005
+ตักสิลานครดอทคอม +โตโยต้ามหาสารคาม +เสริมไทยพลาซ่า
+คลาสสิคไบค์ มหาสารคาม +มหาสารคามโฟโต้ไลฟ +TOH. MOTOR
+มหาสารคามดอกไม้สด +ชมรมร่มบินมหาสารคาม +สารคามลิงค์
+อาร์ดี เคเบิล ทีวี +SarakhamClub +ข้อมูลท่องเที่ยว
+ข้อมูลท่องเที่ยวมหาสารคาม ข้อมูลที่พัก ท่องเที่ยวมหาสารคาม +วงแคน มมส.
 
 
        HOT! WEP.  
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
  งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
โครงการยิ้มนี้ให้พ่อ
   พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของ
ข้าราชการไทย โครงการยิ้มนี่ให้พ่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
   การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติการล่าฝัน
  เริ่มจากรายการเรียลลิตี้โชว์ยอดฮิตของ
เม๊กซิโกกลายเป็นที่โด่งดังภายในไม่กี่สัปดาห์
ไชยา มิตรไชย
  ไชยา-แอน-น้องมิตร มิตรชัย
อนุรักษ์พัฒนาศิลปะพื้นบ้านนาฎศิลป์ไทย
ก.ไก่
  ภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติ ได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
 
  
 

© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com